Stichting Bram den Ouden

Help een student!
De veilingen, onze belangrijkste inkomstenbron, zijn voorlopig uitgesteld.  Natuurlijk bezinnen we ons op andere bronnen voor fondswerving. Suggesties zijn uiteraard zeer welkom.

In de sloppenwijken van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba leven honderden ambitieuze kinderen, vol energie en levenslust, maar kansloos omdat voor hen na de basisschool geen enkel uitzicht meer is. Want ze zijn vaak ouderloos, straatarm, of dakloos.

Dankzij de stichting BRAM DEN OUDEN krijgen deze kinderen de kans op een volwaardige vervolgstudie, waarmee ze daadwerkelijk aan de slag kunnen, een baan krijgen en een inkomen verwerven, en kunnen meewerken aan de opbouw en ontwikkeling van hun land.

Doel van de stichting:
Met geld van donateurs, jonge Ethiopiërs in Ethiopië laten studeren.
Plaats: Addis Abeba in Ethiopië.

Missie:

Voor de opbouw en ontwikkeling van een arm land is onderwijs en opleiding van eigen jonge mensen essentieel. Met een certificaat, diploma of een universitaire opleiding  heb je werk of kun je een eigen bedrijf starten. Na de basisschool moeten kinderen verdere scholing en studie zelf betalen. Onbereikbaar voor kinderen uit de sloppenwijken. De stichting Bram den Ouden maakt dit voor hen wel mogelijk.

Financiële bron:
Diverse relaties en vrienden dragen op allerlei manieren financieel bij. Ook de stichting organiseert activiteiten (ga naar ‘veiling’). De kosten per student bedragen ongeveer 750,– per jaar. De studieduur varieert van 1 tot 4 jaar.