Stichting Bram den Ouden

 

Geachte belangstellende en sponsoren,

(Via een bestaande stichting; BRAM DEN OUDEN is een ANBI gecertificeerde stichting opgericht.)

 

 

Doel van de stichting:
Met geld van donateurs, jonge Ethiopiërs in Ethiopië laten studeren.
Plaats: Addis Abeba in Ethiopië.

Financiële bron:
Diverse relaties en vrienden dragen financieel bij. De kosten per student bedragen ongeveer 750,– per jaar. De studieduur varieert van 1 tot 4 jaar.

Kort overzicht juni 2016:

Er zijn in 2016, 31 studenten actief aan het studeren. In totaal hebben nu 83 jongeren via de stichting gestudeerd.

85 % van de studenten voltooid de studie. Velen daarvan hebben daardoor ook een baan gekregen.

 

 

In Ethiopië beginnen in oktober de meeste opleidingen weer. Daarvoor hebben de studenten zich weer ingeschreven en moeten de studie kosten voor hen betaald worden.

Per kwartaal wordt er ongeveer 4500 euro aan de coördinator overgemaakt, zij verdeelt die gelden.

Als er meer geld voor dit project ter beschikking komt, zullen er meer studenten een mogelijkheid krijgen om te gaan studeren.

Wij vragen u dan ook de studiesponsoring voor uw student over te maken op het rekeningnummer van de stichting.

Bij voorbaat dank voor het ondersteunen van dit initiatief van de bestuursleden!