De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting zijn gebaseerd het doel en de missie van de stichting.

Doel van de stichting:

• Met geld van donateurs, jonge Ethiopiërs in Ethiopië laten studeren.
Plaats: Addis Abeba in Ethiopië.
• Jaarlijkse bijdrage aan feedingcenter in centrum Addis Abeba
• Jaarlijkse bijdrage aan basisschool in Holeta

Missie:

Voor de opbouw en ontwikkeling van een arm land is onderwijs en opleiding van eigen jonge mensen essentieel. Met een certificaat, diploma of een universitaire opleiding heb je werk of kun je een eigen bedrijf starten. Na de basisschool moeten kinderen verdere scholing en studie zelf betalen. Onbereikbaar voor kinderen uit de sloppenwijken. De stichting Bram den Ouden maakt dit voor hen wel mogelijk door vervolgstudies te financieren.

Financiële bron:

Diverse relaties en vrienden dragen op allerlei manieren financieel bij. Ook de stichting organiseert activiteiten. De kosten per student bedragen ongeveer € 750 per jaar. De studieduur varieert van één tot vier jaar.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

• Ieder jaar voldoende financiële middelen bijeenbrengen om de projecten te ondersteunen en te financieren.
• Openheid en transparantie over de inkomsten en besteding van de financiën.
• Ieder jaar minimaal een bezoek aan de projecten ter plaatse en in Addis Abeba voor overleg met onze consulenten en betrokkenen bij de projecten. Deze reizen worden op eigen kosten gemaakt (reis én verblijfkosten) en hebben bovendien het doel om nieuwe sponsors te inspireren.
• De projecten onder de aandacht brengen door middel van website, persberichten, presentaties en diverse activiteiten
– Jaarlijks een actueel overzicht/verslag maken van de uitgevoerde activiteiten.