Onze jaarlijkse Ethiopiëveiling bij Happy Days is uitgesteld. De datum van 20 maart is gecanceld. Het bestuur beraadt zich op een nieuwe datum, en uiteraard zal die terstond op deze site worden vermeld zodra die bekend is.

In 2019 is op 22 maart in Happy Days in Stede Broec onze vorige veiling gehouden voor de studenten uit de sloppenwijken van Ethiopië. De veiling was weer een groots succes. Betrokkenen, zakenpartners, vrienden, families en relaties brachten maar liefst ruim 25.000 euro bijeen. De veiling was een prachtig spektakel, met muziek, een luxe driegangendiner en uiteraard diverse aparte, bijzondere verkoopkavels. De belangstelling was overweldigend, er moesten zelfs mensen teleurgesteld worden omdat de zaal vol was.

Met de opbrengst van de veiling kunnen jonge jongens en meiden een prima opleiding gaan volgen die past bij hun ambitie, ijver, kwaliteit en capaciteit. Zonder deze opleiding zouden deze jongens en meiden gedoemd zijn tot een uitzichtloos bestaan van zwerven en bedelen. Maar met hun diploma, bachelor en master (dat zijn de opleidingen!) zijn ze vrijwel altijd verzekerd van werk en inkomen voor zichzelf en hun familie, en werken ze mee aan de opbouw van hun land.