Op 22 maart 2019 is in Happy Days in Stede Broec opnieuw onze grootscheepse veiling gehouden voor de studenten uit de sloppenwijken van Ethiopië. En opnieuw was de veiling een groots succes. Betrokkenen, zakenpartners, vrienden, families en relaties brachten maar liefst ruim 25.000 euro bijeen. De veiling was een prachtig spektakel, met muziek, een luxe driegangendiner en uiteraard diverse aparte, bijzondere verkoopkavels. De belangstelling was overweldigend, er moesten zelfs mensen teleurgesteld worden omdat de zaal vol was.

Dus: reserveer de datum voor de nieuwe veiling: 20 maart 2020,  en wie belangstelling heeft kan zich meteen melden bij Lieuwe de Jong van Happy Days (0228-51113) of Jan van Vliet (06 21561724). De datum volgt zo spoedig mogelijk

Met de opbrengst van de veiling kunnen jonge jongens en meiden een prima opleiding gaan volgen die past bij hun ambitie, ijver, kwaliteit en capaciteit. Zonder deze opleiding zouden deze jongens en meiden gedoemd zijn tot een uitzichtloos bestaan van zwerven en bedelen. Maar met hun diploma, bachelor en master (dat zijn de opleidingen!) zijn ze vrijwel altijd verzekerd van werk en inkomen voor zichzelf en hun familie, en werken ze mee aan de opbouw van hun land.