Financieel verslag 2018

Het financiële jaarverslag van 2018, kunt u hier downloaden.

Toelichting op verslag:
De leden van de stichting hebben geen onkosten in rekening gebracht; er zijn ook geen onkostten betaald.
De stichting garandeert studenten die een studie zijn gestart, deze studie te kunnen afronden, ook als de inkomsten van de stichting stagneren. Voor deze studiegarantie is een speciale voorziening in het leven geroepen.