Het Project: SPONSOR een STUDENT in ETHIOPIË

Activiteiten 2021

Het bestuur van de stichting heeft tot heden in 2021 door de coronapandemie alleen telefonisch of digitaal vergadert. Voor zover de verbinding het toelaat hebben we ook telefonisch en digitaal contact met onze mensen in Ethiopië. Vooralsnog zijn er bij onze studenten geen grote problemen en hebben zij hun studies kunnen vervolgen. Uiteraard met ook daar veel meer thuiswerk.

Maar helaas heeft de stichting bijna geen inkomsten meer, vooral ook omdat er geen veiling kan worden georganiseerd. Dankzij de in voorgaande jaren getroffen voorziening is er nog wel geld om het studenten project te kunnen betalen voor ongeveer 2.5 jaar. Door de inflatie van de birr ten opzichte van de euro, inmiddels in tien jaar wel 40%, kan de stichting met minder euro’s meer studenten financieren. Daarom is besloten toch weer meer studenten een opleiding te laten volgen, tot een maximum van dertig nieuwe studenten.

In totaal hebben inmiddels hebben 125 studenten een studie gevolgd of zijn die studie nog aan het afmaken. De geslaagden hebben in vrijwel alle gevallen werk gevonden.

Ook is besloten om beide andere projecten, de basisschool van Roseland in Holeta en het feedingscentre in het centrum van Addis Abeba, financieel te blijven steunen.

En uiteraard beraadt het bestuur van de stichting zich op de mogelijkheden om weer naar Ethiopië op reis te kunnen gaan, en op mogelijkheden voor fondswerving. Vooral voor dit laatste punt zijn suggesties en donaties van harte welkom.

Activiteiten 2020

Het jaar 2020 was weer voortvarend van start gegaan met vooral het oog op onze grote veiling op 20 maart. Eind vorig jaar waren de werkzaamheden al ingezet: gasten enthousiast maken voor onze veiling met diner, en kavels verzamelen voor de verkoop; allemaal natuurlijk voor het goede doel: de studie mogelijk maken voor jonge Ethiopische jongens en meiden uit de slums, uit de allerarmste gezinnen van de immense sloppenwijken van Addis Abeba. Nog in de loop van februari zag het er goed uit voor de veiling, ook dankzij opnieuw de samenwerking met het veilingcomité Onderdijk. Maar toen kwam de grote lock down, en die heeft alle activiteiten voor 2020 stil gelegd. In Ethiopië sloeg niet alleen, net als hier, de corona toe, maar het land kwam ook terecht in een situatie van oorlog en terreur. De verbindingen vielen vaak uit, contact was soms moeizaam. Toch konden we sporadisch met onze contactpersonen in Ethiopië communiceren en daaruit bleek dat de studenten er in 2020 vol voor zijn gegaan. Met heel veel improviseren en thuis werken werden de studies voortgezet, de ambitie en werklust bij deze jonge Ethiopische meiden en jongens is groot en groots! Uit de reserves van de stichting kunnen de studies voorlopig worden voortgezet, maar we bezinnen ons uiteraard op nieuwe mogelijkheden voor fondsverwerving. Daarvoor zullen we in 2021 onze sponsoren van de afgelopen jaren benaderen.

Jaarverslag en activiteiten 2019

De eerste maanden van 2019 was het bestuur van de stichting actief met het voorbereiden van de grote veiling in Happy Days in Stede Broec, op 22 maart. Daarbij had het bestuur opnieuw alle medewerking van de mensen van het veilingcomité Onderdijk. Het verzorgen van de uitnodigingen, de persberichten en het binnenhalen van de veilingkavels waren activiteiten die uiteraard volledig voor rekening van het bestuur kwamen. Op 22 maart was de grote veiling in Happy Days in Stede Broec. De veiling bracht 25.000 euro op. Dat betekent dat de stichting opnieuw de studie van 25 kinderen uit de sloppenwijken van Addis Abeba kan betalen en bovendien donaties kan verstrekken aan de beide andere projecten: de gaarkeuken in het centrum van Addis Abeba en het basisschooltje in Holeta.
In november 2019 zijn voorzitter Jan van Vliet en bestuurslid Hester Tadema met een aantal enthousiastelingen naar Ethiopië gegaan om onze projecten daar te bezoeken. Bijzonder was de ontmoeting met de studenten die momenteel dankzij onze stichting actief bezig zijn op de verschillende onderwijsinstituten. Er werden leuke en duidelijke gesprekken gevoerd en de studenten vertelden over hun studie en thuissituatie. Ook werden enkele stageplekken van de studenten bezocht. Uiteraard werd in de sloppenwijken ook een bezoek gebracht aan de huizen en de basisschool die in voorgaande jaren dankzij de inspanningen van mensen uit onze stichting konden worden gebouwd en betaald.
In het najaar gingen de voorbereidingen voor de nieuwe veiling weer van start, in eerste instantie vooral gericht op het verzamelen van verkoopkavels en de relaties uit te nodigen voor onze diner-verkoopveiling op 20 maart in 2020.
Tijdens de bestuursvergadering in december mocht de stichting constateren dat de financiële positie prima in orde is: er kunnen extra studenten aan een opleiding worden geholpen.

Jaarverslag en activiteiten 2018

Overzicht studenten eind 2018:
1. Aantal studenten opgenomen in het totale programma: 93
2. Aantal studenten dat studie inmiddels succesvol heeft afgesloten: 54
3. Aantal studenten dat werk heeft: 52
4. Aantal studenten dat nog werk zoekt: 2
5. Aantal studenten dat na inschrijving niet is gestart of de studie heeft gestopt: 16
Conclusie: 52 van de 54 studenten die hun studie succesvol hebben afgesloten hebben vrijwel meteen werk.
Onze stichting is bijzonder tevreden met deze hoge succes-score. Deze studenten en vaak hun naaste familie hebben dankzij dit succes uitzicht op een goede toekomst.

Activiteiten 2018:
Met het oog op de grote veiling in maart kwam het bestuur met de mensen van het veilingcomité Onderdijk weer enkele keren bijeen om de organisatie van de veiling op te zetten. De veiling werd een groots succes: er werd maar liefst 30.000 euro opgebracht. Ruim voldoende om ons studentenproject in grote omvang (25 studenten) voort te zetten en bovendien de gaarkeuken en de school in Holeta te sponsoren. In april 2018 ging Jan van Vliet namens de stichting met een aantal mensen van het veilingcomité Onderdijk naar Addis Abeba. De Onderdijkers hebben zich enorm ingezet om de veilingen van 2017 en 2018 goed te laten verlopen en hebben voor de veiling van 2019 ook weer alle medewerking toegezegd. Tijdens het verblijf in Ethiopië hebben de Onderdijkers heel goed gezien hoe de opbrengsten aan de stichtingen worden besteed aan de projecten. Ook de eerdere projecten werden bezocht. Zoals de school en  de bouw van enkele honderden huisjes in de sloppenwijken van Addis, sociale projecten waaraan eerder werd bijgedragen zoals kinderopvang en ouderenopvang. Begin november gingen namens de stichting Jan Harder en Jan Mol naar Ethiopië. Jan Harder met vrouw en een vriend, Jan Mol met vrouw en beide dochters. Uiteraard werden alle projecten weer bezocht en was er een ontmoeting met de studenten. Nieuw tijdens de reis was het bezoeken van studenten op hun school en stageplaats. Met onze contactpersonen in Addis Abeba werden de gang van zaken van de projecten en de financiën besproken en in orde bevonden.

Jaarverslag en activiteiten 2017

Op 17 maart 2017 organiseerde de stichting met een groot aantal enthousiaste mensen een veilingavond om geld in te zamelen voor de projecten in Ethiopië. Luwe de Jong van het bedrijf Happy Days in Stede Broec stelde zijn zaal ter beschikking voor vrienden en sponsoren.  De belangstelling voor deze combinatie van veiling, diner en hapjes en drankjes was enorm groot, alle tafels waren uitverkocht, er moest zelfs een wachtlijst worden gemaakt. Tijdens de veiling werden beelden en filmpjes vertoont van de studenten. Bovendien was een van de afgestuurde studenten uitgenodigd naar Nederland te komen en deed zijn verhaal tijdens deze veiling. Een heel indrukwekkende avond, die uiteindelijk 32.000 euro opbracht!

Besloten is daarom de veiling opnieuw te organiseren, op  23 maart 2018. Reserveer deze avond, en kom naar deze geweldige happening!

Jaarverslag en activiteiten per juni 2016:

In 2016 werd gestart met 25 studenten, uiteindelijk waren er 31 studenten actief aan het studeren.

In totaal heeft de stichting vanaf de start 83 jongeren begeleid in hun studie en ontwikkeling of zijn nog aan het studeren. 41 studenten hebben hun opleiding voltooid, 38 daarvan hebben een baan, 11 studenten zijn tijdens de training gestopt. In december 2016 zijn er 31 studenten aan het studeren. Het slagingspercentage ligt rond de 85 procent.

In Ethiopië beginnen de meeste opleidingen in oktober. Daarvoor hebben de studenten zich weer ingeschreven en moeten de studie kosten voor hen betaald worden.

Per kwartaal wordt er ongeveer 4500 euro aan de coördinator overgemaakt, zij verdeelt die gelden on der de studenten. Als er meer geld voor beschikbaar is of komt, krijgen uiteraard méér studenten de mogelijkheid krijgen om te gaan studeren.

Op de foto: studenten aan tafel tijdens de bijeenkomst in het Ethiopië hotel. Voorafgaand aan een gezamenlijk buffet hebben de studenten zich daar voorgesteld en een kort verslag van hun studie gepresenteerd.

Reis november 2016

In november 2016 zijn twee stichting bestuursleden en zeven reisgenoten in Ethiopië geweest. Ze hebben daar de studenten ontmoet en hadden een gesprek met onze coördinator en de coach van de studenten, mevrouw Genet Kebede.

Het doel van deze reis is het controleren en stimuleren van het project, en een kennismaking met de studenten, de stad, het land en de mensen. De reis is op geheel eigen kosten gemaakt.

Het stichting bestuur vond de reacties en resultaten dermate goed, dat besloten is door te gaan met het project.

Boeken voor de basisschool

Woning van één van de studenten.

Kerstkaarten

Van de studenten hebben wij kerstkaarten ontvangen met daarin de beste wensen voor het nieuwe jaar en “Thank you for the sponsoring, You changed my life”

Met dank aan de sponsors.